Recent Changes

Friday, March 20

 1. page space.menu edited ... Topo - työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen eKampus mediassa: Opettajalehden juttu…
  ...
  Topo - työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittäminen
  eKampus mediassa:
  Opettajalehden juttu Stadin eKampuksesta
  KouluHelsingin juttu Stadin eKampuksesta {stadin_ekampus_kouluhelsinki_4_2011.pdf}
  (view changes)
  5:17 am

Wednesday, March 18

 1. 6:17 am
 2. page home edited ... Osallistu Stadin eKampuksen kehittämiseen! Kerro ideasi ja toiveesi tällä lomakkeella. Lisäti…
  ...
  Osallistu Stadin eKampuksen kehittämiseen! Kerro ideasi ja toiveesi tällä lomakkeella.
  Lisätietoja:
  ...
  Eerika Kokkonen (etunimi.sukunimi@hel.fi), puh. 09 – 310 82743(etunimi.sukunimi@hel.fi)
  Stadin eKampuksen kehityspäällikkö Pasi Silander (etunimi.sukunimi@hel.fi)
  Stadin eKampus / Helsingin kaupungin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
  (view changes)
  6:03 am

Tuesday, February 24

 1. page Kehittämisryhmät edited ... 60 Stadin eKampus -kehittäjäopettajaa eKampus-kehittäjäopettajaa eri lukioista. 1. Dynaam…
  ...
  60 Stadin eKampus -kehittäjäopettajaaeKampus-kehittäjäopettajaa eri lukioista.
  1. Dynaamisen ilmiöpohjaisen OPS:n rakentaminen
  Rehtorien kehittämisryhmä:
  (view changes)
  5:55 am

Thursday, June 5

 1. page home edited ... Osallistu Stadin eKampuksen kehittämiseen! Kerro ideasi ja toiveesi tällä lomakkeella. Lisäti…
  ...
  Osallistu Stadin eKampuksen kehittämiseen! Kerro ideasi ja toiveesi tällä lomakkeella.
  Lisätietoja:
  ...
  eKampuksen projektiassistentti Tuuli KirjonenEerika Kokkonen (etunimi.sukunimi@hel.fi), puh.
  Stadin eKampuksen kehityspäällikkö Pasi Silander (etunimi.sukunimi@hel.fi)
  Stadin eKampus / Helsingin kaupungin opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
  (view changes)
  6:06 am

Thursday, April 17

 1. page space.menu edited ... Opettajalehden juttu Stadin eKampuksesta KouluHelsingin juttu Stadin eKampuksesta {stadin_eka…
  ...
  Opettajalehden juttu Stadin eKampuksesta
  KouluHelsingin juttu Stadin eKampuksesta {stadin_ekampus_kouluhelsinki_4_2011.pdf}
  OPH eKampuksen vieraana
  (view changes)
  4:37 am
 2. 4:18 am
 3. page OPH eKampuksen vieraana edited OPH:n oppimisympäristöjen ja lukiokoulutuksen asiantuntijat vierailivat tutustumassa Stadin eKam…

  OPH:n oppimisympäristöjen ja lukiokoulutuksen asiantuntijat vierailivat tutustumassa Stadin eKampuksen ilmiöjaksoon Alppilan lukiossa
  Noin viidentoista asiantuntijan ryhmä Opetushallituksen edustajia vietti 16.4.2014 keskiviikkoaamupäivän tutustumalla Stadin eKampuksen toimintaan ja ilmiöjakson toteutukseen Alppilan lukiossa. Huomio kiinnittyi erityisesti Stadin eKampuksen systeemiseen kehittämiseen Helsingin toisen asteen koulutuksessa ja tietoteknologian käyttöön opetuksessa.
  Tilaisuudessa Stadin eKampuksen kehittämispäällikkö Pasi Silander kertoi Stadin eKampuksen kehittämisen tavoitteista, sen organisoinnista sekä kehittämistyön tuloksista, joita on osittain tuotettu myös Opetushallituksen rahoituksella. Opetushallituksen asiantuntijat olivat erityisen kiinnostuneita koulutuksen digitalisaatiosta, ilmiöpohjaisesti oppimisesta sekä pedagogisen johtamisen kehittämisestä Helsingissä.
  YO-kokeiden sähköistymisen taas todettiin luovan muutospaineita lukiokoulutukseen, sisältä käsin. Pelkkä kirjoitustavan muuttaminen sähköiseksi ei riitä, vaan tarvitaan myös pedagogisen toimintakulttuurin muuttumista, mikä heijastuu opetusmenetelmiin ja viime kädessä myös käytettyihin oppimateriaaleihin. Sähköiseen ympäristöön siirtyvien oppimateriaalien motivoivuus herättikin pohdintaa vierailijaryhmässä, oppikirjan siirtäminen tabletille ei varsinaisesti tuota lisäarvoa tai motivaatiota oppimisen kannalta. Nimenomaan verkkopedagogiikkaan soveltuvan uusimuotoisen oppimateriaalin tärkeys oli havaittu Alppilan lukion opettajien keskuudessa: painetun kirjan kanssa identtinen digikirja jää opiskelijoilta lukematta. Haussa on siis uusimuotoista sähköistä oppimateriaalia, joka tukee oppijan omaa ajattelua ja toiminnallisuutta. Oppimateriaalin rooli on muuttumassa ja siksi kirja ei olekaan enää mielekäs metafora sähköiselle oppimateriaalille. Jotain muuta tarvitaan.
  {Blogiin.jpg} Alppilan lukion rehtori Jouni Rasa esitteli vieraille Alppilan lukiota ja Alppilan aktiiviset kehittäjä-opettajat kertoivat ja demonstroivat miten tietoteknologiaa ja mobiililaitteitta hyödynnetään lukiossa oppimisen arjessa. Alppilan lukion opettajat ovat aktiivisesti kehittäneet tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä sekä verkko-oppimista. Opinto-ohjaaja Riina Sandeberg kertoi kaikille kaupungin lukioille yhteisestä, ilmiöpohjaisesta ”Minäkö yliopistoon? -opintojaksosta, joka toteutetaan Helsingin yliopiston kanssa yhdessä. Opintojaksolla hyödynnetään muun muassa mobiilioppimista, Mopo-mobiiliportfoliota ja tutustutaan yliopistojen käyttämään Moodle-oppimisympäristöön. Opintojakso on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi Stadin eKampuksen toimintaa.
  Vierailijoiden tutustumiskäynti huipentui Alppilan lukiossa toteutettujen ilmiöpohjaisten opintokokonaisuuksien esittelyyn ja kierrokseen luokissa. Vieraat pääsivät näkemään, miltä oppiminen tietotekniikan avulla näyttää kielten, maantieteen ja kemian tunneilla. Oppilaiden paneutuminen tehtäviin ja innostunut – mutta rauhallinen – ilmapiiri herättivät vieraissa sekä ihailua että lisää oivaltavia kysymyksiä.
  Tutustumiskäynnin päätteeksi rehtorit Helena Helenius-Lamminparras (Kallion lukio) ja Pirkko Majakangas (Helsingin kuvataidelukio) avasivat vieraille Helsingin lukioiden kampustoiminnan ja kampusyhteistyön perusteita. Puhujat korostivat, että onnistuneen toiminnan avain löytyy tiiviistä yhteistyöstä sekä eri lukioiden rehtoreiden että opettajien kesken – näin tieto- ja viestintäteknologian tuomat uudistukset hyödyttävät kaikkia.

  (view changes)
  4:17 am
 4. file Blogiin.jpg uploaded
  4:15 am

More